กาแฟเทพเสด็จ Thepsadej_250gms

รหัสสินค้า : CK502.1

ราคา

250.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 250.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

*****THEPSADEJ****** กาแฟเทพเสด็จ จ. เชียงใหม่

กาแฟเทพเสด็จ ชื่อพระราชทานนาม จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมโครงการหลวงป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ. เชียงใหม่ และได้มีการแยกเขตการปกครอง เป็น ตำบลเทพเสด็จ ***แหล่งเพาะปลูกในพื้นที่บนดอยสูง บ้านแม่ตอน ซึ่งมีความสูง 1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่แหล่งต้นน้ำสะอาด และปลูกรวมกับป่าไม้ เมล็ดกาแฟจะเติบโตอย่างช้า ๆ และสะสมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ และการเก็บเมล็ดสุกสีแดง ด้วยมือทีละเมล็ด ทำให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพ เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

Aftertaste : ดอกไม้ป่า / น้ำผึ้ง

Visitors: 63,379