ชำระเงิน

         ช่องทางชำระเงิน

          1.โอนเงิน
          บัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาไอที สแควร์
          ชือบัญชี คุณอำนวยพร  จินดาวานิชสกุล 
          เลขที่บัญชี  762-2-12625-1 ประเภท ออมทรัพย์

          2. QR CODE             

                    

Visitors: 65,017